VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

V.O.B. Faunabeheer

Vogel en plaagdier overlastbestrijding

“NO CURE, NO PAY.”

Overlastbestrijding van vogels en plaagdieren

Heeft u al enige tijd te maken met vogel- of plaagdierenoverlast? Dit is erg vervelend en zorgt voor geluidsoverlast, stankoverlast, vernieling van uw spullen, besmetting van uw huisdieren en extreme vervuiling van gebouwen, machines en auto’s.

Ook kunnen de vogels en plaagdieren een gevaar voor de volksgezondheid en luchtveiligheid vormen. Voorbeelden van zaken waar u als vanzelfsprekend zo snel mogelijk een oplossing voor wilt hebben.

18 jaar ervaring

VOB Faunabeheer levert als ervaren faunaspecialist sinds 1997 efficiënte oplossingen voor particulieren, bedrijven, gemeentes en overheidsinstellingen als het aankomt op vogel- en/of plaagdierenoverlast en bestrijding daarvan in zowel landelijk als stedelijk gebied.

Populaire ongediertebestrijding

Plan van aanpak

Middels een plan van aanpak geeft VOB Faunabeheer u inzicht in haar werkwijze en de altijd milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde oplossingen. Dat laatste houdt onder andere in dat VOB Faunabeheer met haar eigen valkerij schadebestrijding en beheer van populaties overlastveroorzakende dieren toepast.

Op onze website vindt u informatie over de meest voorkomende overlastveroorzakers en de bestrijdingsmogelijkheden. Maak aan de linkerkant uw keuze of neem direct contact op.

Overlast van vogels en plaagdieren
VOB Faunabeheer