VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Broedpreventie

“NO CURE, NO PAY.”

Broedpreventie

Naast het oplossen van overlastproblemen, is het natuurlijk van belang dat toekomstige problemen met bijvoorbeeld duiven of meeuwen worden voorkomen. Het broedvrijhouden van (toekomstige) bouwterreinen is dan ook één van de specialismen van VOB Faunabeheer. Op deze plekken wordt gebiedsbeheer toegepast, waarmee wordt voorkomen dat vogels daar gaan nestelen.

Het toepassen van gebiedsbeheer betekent onder andere dat doormiddel van getrainde jachthonden wordt voorkomen dat vogels hun toevlucht kunnen vinden op locaties waar dat niet gewenst is. De jachthonden hebben daarbij verschillende specialismen. Engelse Springer Spaniëls worden bijvoorbeeld ingezet in bebouwde gebieden of bouwplaatsen, waar meeuwen graag nestelen. De honden speuren deze plaatsen feilloos. Pointers daarentegen zijn uitermate geschikt om grote open vlaktes te beheren.

VOB Faunabeheer bekijkt samen met de projectleiders van bouwprojecten welke werkzaamheden waar en wanneer plaats vinden en of er eventueel alternatieven bestaan. Daarnaast worden de grenzen van het te beheren gebied bepaald. Daarbij kan het voorkomen dat een terrein eerst aangepast dient te worden om optimaal beheer te kunnen garanderen. Met deze inventarisatie en het actuele broedvogelbestand van de betreffende locatie zal VOB een advies uitbrengen en al dan niet overgaan tot het daadwerkelijke gebiedsbeheer.

Maak een afspraak

Broedpreventie Broedpreventie met jachthonden
VOB Faunabeheer