VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Diensten

Dienstenspecificatie VOB Faunabeheer

“NO CURE, NO PAY.”

Diensten

Overlastbestrijding

VOB verzorgt allerhande overlastbestrijding en doet dit op een milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde manier. Diensten die wij leveren zijn o.a. verjagen, vangen, weren en beheren. Alle medewerkers van VOB Faunabeheer hebben een VCA certificaat en hebben bovendien een geldige valkeniersakte.

Schoonmaken overlastlocaties

Naast directe overlastbestrijding levert VOB ook diensten die samenhangen met overlastbestrijding, zoals het schoonmaken van overlastlocaties. Gezien de hygiëne en de gezondheid van mens en dier, vragen de nesten en uitwerpselen van bijvoorbeeld kraaiachtigen, meeuwen en duiven om een grondige reinigingsaanpak. Ook het broedvrij houden van onder andere bouwplaatsen behoort tot onze aanvullende diensten.

Vergunningen / ontheffingen

Als faunaspecialist geeft VOB Faunabeheer advies in bestrijding en andere diensten en staan we bij in het aanvragen van evt. benodigde vergunningen en ontheffingen. Bij de verschillende diersoorten op deze website vindt u tevens informatie over de specifieke vereisten binnen de Flora- en Faunawet.

Maak een afspraak

VOB Faunabeheer