VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Duivenoverlast bestrijden?

Duiven weren, duiven verjagen en duivenbeheer

“NO CURE, NO PAY.”

Duiven weren

Duivenoverlast

Duiven kunnen in en bij fabriekshallen, voedselindustrie en woonwijken zorgen voor overlast. Geluidsoverlast door al vroeg in de morgen te beginnen met koeren. Maar ook vervuiling en beschadiging door duivenontlasting. De bijtende werking van duivenontlasting kan zorgen voor beschadigingen aan gevels, winkelcentra, woningen en stations.

Duivenoverlast op een rij:

  • Vervuiling (bij verblijfplaatsen door nesten en uitwerpselen)
  • Stank bij verblijfplaatsen
  • Besmetting en infecties door bacteriën
  • Schade aan imago bij bedrijven en instellingen

Snelle voortplanting

Doordat duiven snel voortplanten wordt het probleem vergroot. Duiven kunnen snel voortplanten doordat er in Nederland geen natuurlijke vijand is. Een duif kan wel 8 keer per jaar eieren uitbroeden die al na 17 dagen uitkomen. Zonder passende maatregelen groeien de duivenpopulaties snel. Kortom alle reden om duiven te weren.

Verspreiding ziektes

De uitwerpselen van de duif kunnen ziektes verspreiden. Een goede reden om duiven te weren. Bijvoorbeeld paratyfus, vogelmalaria en de papegaaienziekte. Vooral de laatste is voor mensen gevaarlijk. Let daarom op met het opruimen van de uitwerpselen en zorg voor een mondkapje en handschoenen.

Duiven weren

VOB Faunabeheer hanteert een milieuvriendelijke methode om duiven te weren. Dit doen we door het plaatsen van een duiventil op een plaats waar duiven geen overlast kunnen veroorzaken. Hierdoor verplaatsen de duiven naar de duiventil.

De medewerkers van VOB zorgen voor het voeren en het onderhouden van de duiventil. Deze methode is een snelle en complete oplossing met als doel om duiven te weren. De duiventil biedt ook uitkomst in het scheiden van wedstrijdduiven van stadsduiven.

Heeft u nog vragen over duivenoverlast of de bestrijding daarvan, of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Maak een afspraak

VOB Faunabeheer