VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Ganzenoverlast bestrijden?

Ganzen weren en vangen

“NO CURE, NO PAY.”

Ganzenoverlast

Ganzen worden niet altijd direct gekenmerkt als overlastveroorzaker, eerder een leuke aanvulling op het woongenot. In bewoonde gebieden wordt het dier dan ook geregeld gevoederd. De gans kent echter geen natuurlijke vijand waardoor hij zich makkelijk kan voortplanten en de populatie in de loop der tijd flink groeit, met dito overlastproblemen.

Ganzenoverlast is dan ook vaak te herleiden uit het aantal ganzen die het op één plaats betreft en dan met name in relatief kleine (bewoonde) gebieden.

Ganzenoverlast op een rij:

  • Problemen met de verkeersveiligheid door overstekende ganzen
  • Vervuiling door uitwerpselen
  • In groepsverband kunnen ganzen behoorlijke geluidsoverlast veroorzaken

Het bestrijden van ganzenoverlast kan inhouden dat gehele populaties worden verwijderd, of het aantal ganzen wordt teruggebracht naar een gewenst niveau, waarna het aantal op peil wordt gehouden.

Heeft u nog vragen over ganzenoverlast of de bestrijding daarvan, of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Maak een afspraak

Ganzen overlast
VOB Faunabeheer