VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Kattenoverlast bestrijden?

Verwilderde katten weren en vangen

“NO CURE, NO PAY.”

Verwilderde katten overlast

Wanneer huiskatten weglopen of worden verwaarloosd, vormen de dieren een steeds groter wordend probleem. Ze veroorzaken dikwijls overlast op plaatsen als industrieterreinen, campings en recreatiegebieden. Ze zijn vaak te herkennen aan hun verwaarloosde en gehavende uiterlijk.

Kattenoverlast op een rij:

  • Vervuiling door hun uitwerpselen en het omwoelen van bijvoorbeeld afvalbakken
  • Omdat katten jagers zijn vormen ze een gevaar voor andere huisdieren
  • Overdragen van ziektes door uitwerpselen

Wanneer verwilderde katten voor overlast zorgen, kunnen deze in relatief korte tijd worden gevangen. In overleg worden de dieren vervolgens overgedragen aan een asiel of andere opvanginstantie.

Heeft u nog vragen over kattenoverlast of de bestrijding daarvan, of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Maak een afspraak

Verwilderde katten overlast
VOB Faunabeheer