VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Kippenoverlast bestrijden?

Kippen & hanen weren en vangen

“NO CURE, NO PAY.”

Kippen overlast

Het gebeurt nogal eens dat eigenaren van kippen en hanen besluiten om hun dieren op willekeurige plaatsen los te laten, zodra men van ze af wil en men niet weet wat men er mee moet (of kan) doen. Door hun toedoen ontstaat er vaak veel overlast in woonwijken.

Hanen zijn in staat om al vanaf 04.00 uur in de morgen te kraaien en wanneer de dieren niet op hun eigenlijke plek verkeren kan dit betekenen dat ze met hun geluidsproductie behoorlijke overlast voor omwonenden veroorzaken. Loslopende kippen en hanen beschadigen daarnaast vaak tuinen door grond om te ploegen en jonge planten te vernielen.

Kippen- en hanenoverlast op een rij:

  • Geluidsoverlast hanen
  • Beschadigen van tuinen
  • Vervuiling van uitwerpselen
  • Gevaar voor de verkeersveiligheid door loslopende dieren

Heeft u nog vragen over kippen- en hanenoverlast of de bestrijding daarvan, of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Maak een afspraak

Kippen overlast
VOB Faunabeheer