VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Konijnenoverlast bestrijden?

Konijnen bestrijden, vangen en weren

“NO CURE, NO PAY.”

Konijnenoverlast

Konijnenoverlast

Konijnen kunnen op verschillende manieren voor overlast zorgen. De belangrijkste vormen van overlast zijn graafschade en knaagschade. Konijnen wonen in zelf gegraven gangenstelsels met meerder in- en uitgangen.

Konijnen overlast op een rij:

  • Graafschade (aan sportvelden, parken en tuinen)
  • Knaagschade (aan gewassen en tuinen)
  • Veroorzaken van verzakkingen (gevaar op sportvelden)
  • Imagoschade aan bedrijven en instellingen

Snelle voortplanting

De konijnen overlast wordt verergerd doordat konijnen snel vermenigvuldigen. Hierdoor groeien konijnenpopulaties explosief. Konijnen kunnen al in hun eigen geboortejaar weer jongen krijgen.

Imagoschade

Naast materiële schade aan materialen, gebouwen, sportvelden en gewassen is ook imagoschade een onderdeel van konijnenoverlast. Dit gebeurt wanneer konijnen zich ophouden in en om onder andere bedrijventerreinen, gebouwen, industriepanden, bungalowparken, golfterreinen, naftatanks, maneges, markthallen, stadions, begraafplaatsen, bakkerijen en graansilo’s.

Konijnenoverlast bestrijden

Konijnen kunnen niet altijd bestreden worden met een geweer. Bijvoorbeeld in stedelijke gebieden. Daarom gebruiken we fretten en/of roofvogels. Het is wel belangrijk dat de roofvogels en fretten op de juiste manier ingezet worden.

Voordelen

Deze methode van VOB heeft als voordeel dat het milieuvriendelijk, ecologisch verantwoord en veilig voor mensen, dieren en gebouwen is. Daarbij bent u verzekerd van snel resultaat.

Fretteren

De ethisch meest verantwoorde manier van konijnenoverlast bestrijden is door middel van fretteren. Er worden dan fretten ingezet om de konijnen uit hun holen te verdrijven. Vervolgens worden de konijnen gevangen.

Heeft u nog vragen over konijnenoverlast of de bestrijding daarvan, of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Maak een afspraak

VOB Faunabeheer