VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Meeuwenoverlast bestrijden?

Meeuwen bestrijden, verjagen en afschrikken

“NO CURE, NO PAY.”

Meeuwenoverlast

Meeuwenoverlast

Meeuwen kunnen een ware plaag vormen voor de mens. Meeuwen leven vaak in het woon- en werkgebied van de mens en is nauwelijks schuw. Wanneer meeuwen jongen hebben kunnen ze zelfs agressief zijn richting mensen.

Bedrijven met meeuwenoverlast

Meeuwen zorgen vaak voor overlast bij afvalverwerkingsbedrijven, slachthuizen, vuiloverslag en visverwerking. Meeuwen hinderen het personeel tijdens het werk. Met hun uitwerpselen beschadigen ze machines. De uitwerpselen hebben een bijtende, etsende werking.

Meeuwen zijn beschermd

Dat de meeuw een beschermde diersoort is kan voor problemen zorgen op bouwplaatsen of bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld doordat bouwprojecten stilgelegd moeten worden (met de financiële gevolgen van dien).
Omdat meeuwen beschermd zijn kan de meeuwenoverlast niet verholpen worden door menselijke verstoring.

Meeuwenoverlast bestrijden

VOB Faunabeheer is gespecialiseerd in het bestrijden van meeuwenoverlast. Na een analyse van de situatie wordt er nestbeheer toegepast of wordt er gebruikgemaakt van roofvogels.

Nestbeheer voorkomt het uitkomen van de eieren. Dit kan door het besproeien met maïsolie, het inprikken of het vervangen van de eieren. Bij de inzet van roofvogels wordt er ook een advies uitgebracht om meeuwenoverlast in de toekomst te voorkomen.

Hiervoor is wel een ontheffing nodig. VOB Faunabeheer kan u ondersteunen bij het doorlopen van de procedures.

Heeft u nog vragen over meeuwen overlast of de bestrijding daarvan, of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Maak een afspraak

VOB Faunabeheer