VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Over VOB Faunabeheer

Ervaring vanaf 1997

“NO CURE, NO PAY.”

Over VOB Faunabeheer

Ons verhaal

VOB Faunabeheer is opgericht in 1997. Henk Verweij, oprichter en tot op vandaag de dag het gezicht van VOB Faunabeheer, was voordien al actief als erkend valkenier en vogeltrainer. Met zijn brede kennis en ruime ervaring met verschillende vogelsoorten trainde hij in verschillende dierentuinen vogels en leidde hij personeel op tot vogeltrainer.

Oplossingen

Vandaag de dag levert hij met VOB Faunabeheer een breed scala aan oplossingen ten behoeve en preventie van overlast veroorzaakt door (on)gedierte.

Werkwijze

Daarbij geldt als uitgangspunt het op transparante wijze aandragen van efficiënte oplossingen om deze vervolgens op milieu- en diervriendelijke wijze door te voeren. In bijna alle gevallen vragen klanten van VOB Faunabeheer daarnaast om een duurzame oplossing voor hun probleem waarbij de continuiteit van de gekozen oplossingen gewaarborgd dienen te worden. VOB Faunabeheer staat hiervoor en hanteert daarom te allen tijde het principe ‘no cure, no pay’.

Werkgebied

Vanuit leerdam opereert VOB Faunabeheer door het gehele land. Opdrachtgevers zijn onder andere bedrijven, gemeenten, andere (semi-)overheidsinstellingen zoals woningbouwverenigingen, maar ook particulieren kunnen bij VOB Faunabeheer terecht.

Maak een afspraak

Overlast van vogels en plaagdieren
VOB Faunabeheer