VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Overlastbestrijding kraaien en kauwen

Kauwenoverlast en kraaienoverlast

“NO CURE, NO PAY.”

Kraaiachtigen overlast

De laatste jaren is de overlast die kraaien en kauwen veroorzaken ernstig toegenomen. De vogels zijn veelvuldig te vinden op afvaloverslag- en opslagplaatsen en steeds vaker ook in woonwijken en op industrieterreinen. De kraai en kauw staan op veel plaatsen bekend om hun hinderlijke vervuiling (door uitwerpselen) en geluidsoverlast. Daarnaast foerageren de vogels, wanneer ze op zoek naar naar voedsel, op grasmatten van sportvelden en golfbanen, waarbij deze ernstig beschadigd raken.

Naast bovengenoemde problemen, die deze kraaiachtigen veroorzaken in woningen, kerken en andere gebouwen, zorgen ze voor nog een aantal andere problemen. Ze verspreiden bijvoorbeeld parasieten zoals vlooien en teken en in hun nestmateriaal zijn vaak houtwormkevers terug te vinden. De nestmaterialen zorgen zelf ook nog eens voor verstoppingen in regenafvoerbuizen. Al deze problemen, tezamen met de ernstige geluidsoverlast, maken deze vogel tot een steeds grotere overlastveroorzaker, zeker omdat de vogel een zogenaamde ‘cultuurvolger’ is, wat betekent dat hij graag dichtbij de mens leeft.

Overlast door kraaiachtigen op een rij:

  • Kraaiachtigen foerageren op (sport)velden en in weilanden en beschadigen deze
  • Schade aan kuilhopen, pas gezaaide gewassen en nesten van beschermde weidevogels
  • Verspreiden van parasieten zoals vlooien en teken
  • Verspreiding van houtwormkevers via uitwerpselen
  • Geluidsoverlast en stank in woonkernen
  • Verstoppingen van regenafvoerbuizen
  • Enorme vervuiling

Alle overlast die wordt veroorzaakt door kraaien en kauwen, kan op een effectieve en bovendien diervriendelijke manier worden opgelost. Met behulp van roofvogels en akoestische middelen worden de vogels verjaagd, zonder dat er sprake is van gevaar voor de omgeving (mensen en huisdieren).

Heeft u nog vragen over overlast door kraaien en kauwen of de bestrijding daarvan, of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Maak een afspraak

Kraaien en kauwen verjagen Verjagen van kraaien en kauwen
VOB Faunabeheer