VOB Faunabeheer - Mens en natuur hand in hand

“Mens en natuur hand in hand”

Overlast oorzaken

Wilde ganzenoverlast bestrijden?

Wilde ganzen weren en vangen

“NO CURE, NO PAY.”

Wilde ganzen overlast

Wilde ganzen nemen de laatste jaren sterk in aantallen toe vanwege het feit dat het in Nederland ontbreekt aan een coherent landelijk beleid om populaties ganzen te beheersen. Er vindt binnen onder andere de luchtvaart en landbouw een toename van overlast plaats, waarbij grote economische schade het gevolg is. Ondanks veel onderzoek omtrent de leefgewoonten van ganzen is het wachten nog altijd op een kloppend en eenduidig overheidsbeleid.

Ganzenoverlast op een rij:

  • Er ontstaan problemen met de verkeersveiligheid door overstekende ganzen
  • Vervuiling door uitwerpselen
  • In groepsverband veroorzaken wilde ganzen soms aanzienlijke geluidsoverlast
  • Hinderen (en soms in gevaar brengen) van de luchtvaart
  • Schade aan akkers en weiden

Het bestrijden van overlast door wilde ganzen kan inhouden dat gehele populaties worden verwijderd, of het aantal ganzen wordt teruggebracht naar een gewenst niveau waarna het aantal op peil wordt gehouden.

Heeft u nog vragen over overlast door wilde ganzen of de bestrijding daarvan, of wilt u graag aanvullende informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Maak een afspraak

Wilde ganzen overlast Overlast van wilde ganzen
VOB Faunabeheer